czwartek, 18 października 2018

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia!!!

Informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmian zapisów w Statucie Stowarzyszenia umożliwiających podejmowanie decyzji w sprawie wprowadzania zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Zarządowi Stowarzyszenia. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które było planowane 26.10.2018 r., ponieważ sprawa, której dotyczyło zebranie została rozstrzygnięta przez KRS.

wtorek, 16 października 2018

Po wizycie studyjnej...

W dniu 15 października 2018 r. wraz z grupą osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych wybraliśmy się na wizytę studyjną do ciekawych miejsc, które z przedsiębiorczością społeczną i rozwojem lokalnej społeczności mają wiele wspólnego. Pierwszym miejscem była Górnicza Wioska, która znajduje się w Pile koło Gostycyna. Chociaż wioski tematyczne powstają jak grzyby po deszczu, to Wioska Górnicza pełna jest historii i żywej tradycji, a opowieści snutych przez ludzi z nią związanych można słuchać godzinami. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” jako organizacja pozarządowa działa od 2008 roku i jednoczy w swoich szeregach mieszkańców małej miejscowości. Promuje ciekawą historię z dawnych lat. W małej wsi funkcjonowały bowiem na przełomie XIX i XX wieku podziemne kopalnie węgla brunatnego, których pozostałości zachowały się po dzień dzisiejszy. W ramach swej działalności, współpracy z ośrodkami badawczymi i w oparciu o zgromadzone dane historyczne i archiwalne, Stowarzyszenie BUKO utworzyło wieś tematyczną „Górnicza Wioska”. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, była spółdzielnia socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie. Głównym zadaniem Spółdzielni jest prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, działalność gastronomiczna z cateringiem oraz fizjoterapia. W przyszłości spółdzielnia ma rozszerzyć swoją działalność o usługi księgowe, pralnię i prasowalnię, a w razie potrzeb także o małe przedszkole. Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Ponadto, realizacja celów społecznie doniosłych, w szczególności tworzenie więzi międzyludzkich, reintegracja społeczna, wzmacnianie poczucia przynależności u członków spółdzielni do społeczności lokalnej, odbudowywanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wizycie studyjnej. Na FG zamieściliśmy galerię zdjęć z wizyty zrobionych przez członka Zarządu Pana Jerzego Chudzyńskiego..

poniedziałek, 8 października 2018

Warsztaty animacyjne

LGD Miasto Włocławek zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach animacyjnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka i odbędą się w dniach 20 i 27 października 2018 r. (soboty) w Świetlicy AKWARIUM Fundacji Vladislawia , w budynku KSW Plac Wolności 1 we Włocławku w godz. 10.00-18.00 Tym razem tematyka warsztatów będzie dotyczyła szydełkowania (20.10.2018 r. – „Szydełkiem malowane”) oraz decoupage i quillingu (27.10.2018 r. „Niedługo święta…”). Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka, a w szczególności: do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, osób niepełnosprawnych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i innych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zapisy na warsztaty w Biurze LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku, drogą elektroniczną lgd.wloclawek@wp.pl lub telefonicznie 729767931. Ilość miejsc ograniczona.. Spotkanie finansowane w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji - LGD Miasto Włocławek współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wizyta studyjna do spółdzielni socjalnej

LGD Miasto Włocławek zaprasza wszystkie osoby zainteresowane przedsiębiorczością społeczną na wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” w Gostycynie oraz Górniczej Wioski, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. Planowany plan wizyty: 7.45 – zbiórka uczestników na parkingu przy Hotelu Kujawy ul. Kościuszki 8.00 Wyjazd na wizytę studyjną 1. Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” Powołana przez samorząd gminny i stowarzyszenie „Burchat”, Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor”, jako podmiot ekonomii społecznej, prowadzi działalność gastronomiczną oraz usługi w zakresie rehabilitacji. Prowadzi również Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych. Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa Celem Spółdzielni jest również realizacja celów społecznie doniosłych, w szczególności: 1) tworzenie więzi międzyludzkich 2) reintegracja społeczna 3) wzmacnianie poczucia przynależności u członków spółdzielni do społeczności lokalnej 4) odbudowywanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin oraz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami). 2. Górnicza Wioska w Gostycynie - zwiedzanie wraz z opowieścią o genezie Górniczej Wioski Powrót do Włocławka ok. godz. 17.00-18.00 Zapewniamy przejazd, ubezpieczenie, posiłek podczas wizyty studyjnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy drogą elektroniczną lgd.wloclawek@wp.pl. Więcej informacji pod nr tel. 729 767 931

Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku ul. Żabia 12A. W związku z oczekiwaniem na wpisanie zmian w Statucie Stowarzyszenia przez KRS podczas jego trwania zostanie podjęta decyzja w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. W przypadku wydania decyzji przez KRS zostaną Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani.

środa, 19 września 2018