piątek, 9 listopada 2018

Bezpłatne szkolenie z obsługi generatora wniosków o dofinansowanie grantu

Chcesz się dowiedzieć, jak wypełnić wniosek na grant w generatorze wniosków? Jak stworzyć własne konto, zatwierdzać napisane przez siebie wnioski i przesyłać dokumenty do LGD? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 20 listopada 2018 r. (wtorek) we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12 A o godz. 12.00. Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane szkoleniem o zgłaszanie się (telefoniczne: 729 767 931 lub mailem: lgd.wloclawek@wp.pl) do biura LGD. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia.

czwartek, 8 listopada 2018

Kolejne warsztaty animacyjne przed nami

LGD Miasto Włocławek zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach animacyjnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka i odbędą się w dniach 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia 2018 r. (soboty) w Świetlicy AKWARIUM Fundacji Vladislawia , w budynku KSW Plac Wolności 1 we Włocławku w godz. 10.00-16.00 Tym razem będziemy tworzyć cuda ze wstążek, cekinów, włóczek, papieru gazetowego, styropianu i wielu, wielu innych materiałów. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka, a w szczególności: do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, osób niepełnosprawnych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i innych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zapisy na warsztaty w Biurze LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku, drogą elektroniczną lgd.wloclawek@wp.pl lub telefonicznie 729767931. Ilość miejsc ograniczona. Spotkanie finansowane w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji - LGD Miasto Włocławek współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

wtorek, 23 października 2018

Uzupełnienie składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin), działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 10 listopada 2018 r. w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, mieszczącym się przy ul.M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 17.

czwartek, 18 października 2018

Odwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia!!!

Informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmian zapisów w Statucie Stowarzyszenia umożliwiających podejmowanie decyzji w sprawie wprowadzania zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Zarządowi Stowarzyszenia. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które było planowane 26.10.2018 r., ponieważ sprawa, której dotyczyło zebranie została rozstrzygnięta przez KRS.

wtorek, 16 października 2018

Po wizycie studyjnej...

W dniu 15 października 2018 r. wraz z grupą osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych wybraliśmy się na wizytę studyjną do ciekawych miejsc, które z przedsiębiorczością społeczną i rozwojem lokalnej społeczności mają wiele wspólnego. Pierwszym miejscem była Górnicza Wioska, która znajduje się w Pile koło Gostycyna. Chociaż wioski tematyczne powstają jak grzyby po deszczu, to Wioska Górnicza pełna jest historii i żywej tradycji, a opowieści snutych przez ludzi z nią związanych można słuchać godzinami. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” jako organizacja pozarządowa działa od 2008 roku i jednoczy w swoich szeregach mieszkańców małej miejscowości. Promuje ciekawą historię z dawnych lat. W małej wsi funkcjonowały bowiem na przełomie XIX i XX wieku podziemne kopalnie węgla brunatnego, których pozostałości zachowały się po dzień dzisiejszy. W ramach swej działalności, współpracy z ośrodkami badawczymi i w oparciu o zgromadzone dane historyczne i archiwalne, Stowarzyszenie BUKO utworzyło wieś tematyczną „Górnicza Wioska”. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, była spółdzielnia socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie. Głównym zadaniem Spółdzielni jest prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych, działalność gastronomiczna z cateringiem oraz fizjoterapia. W przyszłości spółdzielnia ma rozszerzyć swoją działalność o usługi księgowe, pralnię i prasowalnię, a w razie potrzeb także o małe przedszkole. Celem Spółdzielni jest reintegracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Ponadto, realizacja celów społecznie doniosłych, w szczególności tworzenie więzi międzyludzkich, reintegracja społeczna, wzmacnianie poczucia przynależności u członków spółdzielni do społeczności lokalnej, odbudowywanie i podtrzymywanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wizycie studyjnej. Na FG zamieściliśmy galerię zdjęć z wizyty zrobionych przez członka Zarządu Pana Jerzego Chudzyńskiego..

poniedziałek, 8 października 2018

Warsztaty animacyjne

LGD Miasto Włocławek zaprasza do wzięcia udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach animacyjnych dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji. Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka i odbędą się w dniach 20 i 27 października 2018 r. (soboty) w Świetlicy AKWARIUM Fundacji Vladislawia , w budynku KSW Plac Wolności 1 we Włocławku w godz. 10.00-18.00 Tym razem tematyka warsztatów będzie dotyczyła szydełkowania (20.10.2018 r. – „Szydełkiem malowane”) oraz decoupage i quillingu (27.10.2018 r. „Niedługo święta…”). Warsztaty skierowane są do mieszkańców miasta Włocławka, a w szczególności: do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, osób niepełnosprawnych, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i innych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zapisy na warsztaty w Biurze LGD ul. Piekarska 6 we Włocławku, drogą elektroniczną lgd.wloclawek@wp.pl lub telefonicznie 729767931. Ilość miejsc ograniczona.. Spotkanie finansowane w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji - LGD Miasto Włocławek współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.