niedziela, 23 grudnia 2018

piątek, 14 grudnia 2018

Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaSerdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Żabia 12 o godz. 16.00.  Planowany porządek obrad będzie zakładał rozszerzenie składu Rady LGD. W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane osoby spośród naszych członków o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie do biura LGD (osobiście lub elektronicznie) ul. Piekarska 6 do dnia 21.12.2018 r. do godz. 15.00.
https://docdro.id/svIS1FZ

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków grantowych nr 5/G/2018 (wspieranie gospodarki społecznej)Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków  - numer naboru 5/G/2018

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, , budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznejLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 5/G/2018:
 1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków – numer naboru 5/G/2018 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r.
W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
„Termin, od którego można składać wnioski: 06.12.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 28.12.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2019 r.”  
 1. W załączniku nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków 5/G/2018 pt: Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano analogicznych zmian terminu, do którego można składać wnioski.

Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 5/G/2018:

Do pobrania:
 1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków – numer naboru 5/G/2018
 1. Załącznik nr 13 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek – nabór 5/G/2018

Komunikata w sprawie przedłużenia terminu naborów wniosków grantowych nr 4/G/2018 (usługi wzajemnościowe, wsparcie animatorów i liderów społeczności lokalnej, inne rozwiazania w zakresie organizowania społeczności lokalnej)Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków  - numer naboru 4/G/2018

Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznejLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 4/G/2018:
 1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków – numer naboru 4/G/2018 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r.
W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
„Termin, od którego można składać wnioski: 06.12.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 28.12.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2019 r.”  
 1. W załączniku nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków 4/G/2018 pt: Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano analogicznych zmian terminu, do którego można składać wnioski.

Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 4/G/2018:

Do pobrania:
 1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków – numer naboru 4/G/2018
 1. Załącznik nr 13 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek – nabór 4/G/2018

Komunikat w sprawie przedłużenie terminu naboru wniosków grantowych nr 3/G/2018 (kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa)Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków  - numer naboru 3/G/2018

Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 3/G/2018:
 1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków – numer naboru 3/G/2018 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r.
W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
„Termin, od którego można składać wnioski: 06.12.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 28.12.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2019 r.”  
 1. W załączniku nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków 3/G/2018 pt: Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano analogicznych zmian terminu, do którego można składać wnioski.

Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 3/G/2018:

Do pobrania:
 1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków – numer naboru 3/G/2018
 1. Załącznik nr 13 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek – nabór 3/G/2018

Komunikat w sprawie przedłuzenia terminu naboru wniosków 2/G/2018 (kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)Komunikat nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków  - numer naboru 2/G/2018

Przedsięwzięcie:  Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo , edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowymLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje, iż wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 2/G/2018:
 1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków – numer naboru 2/G/2018 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r.
W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:
„Termin, od którego można składać wnioski: 06.12.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 28.12.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2019 r.”  
 1. W załączniku nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków 2/G/2018 pt: Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano analogicznych zmian terminu, do którego można składać wnioski.

Z uwagi  na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie i załącznik do dokumentacji konkursowej w ramach naboru nr 2/G/2018:

Do pobrania:
 1. Treść aktualnego ogłoszenia o naborze wniosków – numer naboru 2/G/2018
 1. Załącznik nr 13 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek – nabór 2/G/2018