środa, 21 listopada 2018

Ogłoszenie naboru wniosków 1/G/2018


Ogłoszenie o naborze 

1. Wzór wniosku o  powierzenie grantu
2. Wzór umowy  o powierzenie grantu z załącznikami
3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu;
4. Kryteria wyboru operacji i grantów;


5. Procedura wyboru  i  oceny  Grantobiorców


6. Pomocnicze dokumenty do realizacji  naboru i oceny wniosków o powierzenie grantu


7. Katalog stawek maksymalnych  


8. Wzór pełnomocnictwa  


9. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu  


10. Instrukcja Generatora  

" width="400">

11. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek  


12. Zasady udzielania doradztwa  


13. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS  


14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS  


15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dn. 24.10.2016 r.  


16. Oświadczenie o wyodrębnionym adresie e-mail do korespondencji projektowej  
GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 

0 komentarze:

Prześlij komentarz