piątek, 15 grudnia 2017

Bezpłatne szkolenie dla orgnizacji pozarządowych


Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Jak być liderem?”. Spotkanie będzie dotyczyło następującej tematyki:

- roli lidera w organizacji pozarządowej;

- cech i kompetencji niezbędnych do pełnienia roli lidera;

- typów liderstwa;

- zarządzania zespołem;

- ról w zespole;

- komunikacji w zespole itp.

Szkolenie odbędzie się 20 grudnia w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a od godz. 10.30.

Podczas szkolenia będzie zapewniona przerwa kawowa, lunch i materiały szkoleniowe.

Trenerem prowadzącym szkolenie będzie Pani Anna Leszczyńska, pedagog, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Od 21 lat czynnie zaangażowana w działania organizacji pozarządowych. Współprowadzi jedna z największych organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Jest członkiem gremiów międzysektorowych m.in. Rad Działalności Pożytku Publicznego. Fascynują ją ludzie, kocha podróże i wszystko co włoskie.

Aby zarejestrować swój udział w szkoleniu, wystarczy przesłać informację drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl  . Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

0 komentarze:

Prześlij komentarz