czwartek, 22 czerwca 2017

szkolenie z zakresu polityk horyzontalnych


Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców na dwudniowe szkolenie "Zgodność działań projektowych z politykami horyzontalnymi UE jako kryterium dostępu do FE”.

 

Termin: 28-29.06.2017 r.

Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a

 

Program szkolenia:

 

28.06.2017

- 13.30-15.00 – I moduł szkoleniowy:

 - wprowadzenie do zagadnień polityk horyzontalnych;

- podstawowe pojęcia związane z politykami horyzontalnymi UE ( polityka równości, zasada równości szans K i M, dostępność działań projektowych dla osób z niepełnosprawnościami, zasada zrównoważonego rozwoju); najważniejsze zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu programowania.

- 15.00-15.30 - przerwa

- 15.30 -17.00 II moduł szkoleniowy

- prawne gwarancje równości, zapoznanie uczestników z kluczowymi dokumentami prawnymi i obowiązującymi wytycznymi.

- umiejętność korzystania z dostępnych źródeł wiedzy i informacji.

- 17.00-17.15 - przerwa

- 17.15-18.45 - III moduł szkoleniowy

- omówienie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do polityk horyzontalnych

- 18.45-19.00 - przerwa

- 19.00-20.30 - Seria pytań i odpowiedzi, indywidualne konsultacje

 

W tym dniu istnieje możliwość umówienia się na indywidualne doradztwo w godz. 09.00 - 13.00

 

29.06.2017

- 8.30 – 10.00 I moduł szkoleniowy

- obowiązki i wymagania dotyczące beneficjentów w odniesieniu do zasady równości, dostępności i polityki zrównoważonego rozwoju w projektach współfinansowanych z FE w ramach programów krajowych i RPOWM 2014-2020 cz. I (proces oceny pod kątem polityk horyzontalnych, Standard Minimum, zgodność z dokumentami strategicznymi).

- 10.00-10.15 – przerwa

- 10.15 – 12.00 II moduł szkoleniowy

- obowiązki i wymagania dotyczące beneficjentów w odniesieniu do zasady równości, dostępności i polityki zrównoważonego rozwoju w projektach współfinansowanych z FE w ramach programów krajowych i RPOWM 2014-2020 cz. II (dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, Mechanizm Racjonalnych Usprawnień, Koncepcja Uniwersalnego Projektowania, zgodność z dokumentami strategicznymi).

- 12.00-12.30 – przerwa

- 12.30 – 14.00 III moduł szkoleniowy

 

- obowiązki i wymagania dotyczące beneficjentów w odniesieniu do zasady równości, dostępności i polityki zrównoważonego rozwoju w projektach współfinansowanych z FE w ramach programów krajowych i RPO cz. III ( dostępne wydarzenia, miejsca, publikacje, źródła e-informacji)

- 14.00-14.15 – przerwa

- 14.15 - 15.00 Sesja pytań i odpowiedzi/konsultacje indywidualnych zapytań

- 15.00 - 15.30 Podsumowanie i zakończenie

 

Trenerką prowadzącą spotkania będzie Pani Paulina Wolfram: 

dyplomowana trenerka i działaczka III sektora posiadająca wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z UE oraz ponad 10 letnie praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów, wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS; trenerka w projektach szkoleniowo-informacyjnych Ministerstwa Rozwoju m. in. dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 2014-2020.

 

Aby zarejestrować się na szkolenia wystarczy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl lub zgłosić się telefonicznie pod numerem 505 991 392.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce 2014-2020”.

 

Serdecznie zapraszamy!

0 komentarze:

Prześlij komentarz