wtorek, 6 czerwca 2017

Szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków w EFS!!!

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców na dwudniowe szkolenie "Kwalifikowalność wydatków finansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-20";

Termin: 08-09.06.2017 r.
Miejsce: Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a
Program szkolenia:

08.06.2017
- 13.30-15.00 I moduł szkoleniowy (wprowadzenie, podstawowe dokumenty i źródła informacji, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, układ budżetu, cross-financing oraz środki trwałe)
- 15.00-15.30 - przerwa
- 15.30 -17.00 II moduł szkoleniowy (usługi zewnętrzne, wkład własny, koszty personelu projektu)
- 17.00-17.15 - przerwa
- 17.15-18.45 - III moduł szkoleniowy (uproszczone metody rozliczania projektu, zasady wydatkowania środków, budżet projektów partnerskich, reguła proporcjonalności)
- 18.45-19.00 - przerwa
19.00-20.30 - Seria pytań i odpowiedzi, indywidualne konsultacje

09.06.2017
- 9.00-14.30 - konstruowanie budżetu projektowego
- 14.30-14.45 - przerwa
- 14.45- 17.00 - prezentacja wyników prac, podsumowanie pracy warsztatowej, seria pytań i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.

Trenerką prowadzącą spotkania będzie Pani Paulina Wolfram: 
dyplomowana trenerka i działaczka III sektora posiadająca wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w obszarze przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z UE oraz ponad 10 letnie praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów, wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS; trenerka w projektach szkoleniowo-informacyjnych Ministerstwa Rozwoju m. in. dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 2014-2020.

Aby zarejestrować się na szkolenia wystarczy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres: lgd.wloclawek@wp.pl lub zgłosić się telefonicznie pod numerem 505 991 392.

Serdecznie zapraszamy!0 komentarze:

Prześlij komentarz