środa, 25 stycznia 2017

„Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku 
zaprasza na spotkanie pt. 
„Fundusze Europejskie na szkolenia, staże, własny biznes”
Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2017r. w Sali seminaryjnej nr 5, Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku ul. Żabia 12 a.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj lub telefonicznie pod numerem 797 304 126.

Wraz z początkiem roku będą ruszały projekty mające na celu wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia. Mogą obejmować wsparcie w wyborze dalszej drogi zawodowej, uzyskanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji, nabycie doświadczenia poprzez staże finansowane z Funduszy Europejskich. Osoby, które umiejętności już mają i widzą swoją przyszłość we własnej firmie, będą miały szansę na wsparcie w założeniu własnego biznesu. Mogą też powstać projekty wsparcia celowane, w przypadku, gdy pracodawca przewiduje zwolnienia pracowników, przygotowywane dla grupy takich pracowników i dostosowane do ich potrzeb. Są też projekty dla młodych, powracających do pracy rodziców, mające na celu pomoc w zapewnieniu opieki na maluszkami.

Wsparcie to będzie oferowane w ramach projektów realizowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy. Dlatego ważne jest, żeby wiedzieć gdzie poszukiwać informacji, kiedy i do kogo się zgłosić.

Na spotkaniu będzie też mowa o rewitalizacji miasta, która obejmuje aktywizację mieszkańców obszarów zdegradowanych. Swoje plany przedstawi nowy we Włocławku podmiot, Lokalna Grupa Działania, która wkrótce będzie przygotowywała pierwsze własne projekty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i osoby młode do 29 roku życia, niepracujących absolwentów szkół i uczelni, jak i te starsze. Udział w finansowanych
z Funduszy Europejskich projektach może być szansą na nowy start.

Więcej informacji oraz program spotkania dostępne są tutaj.