środa, 27 lipca 2016

Deklaracje członkowskie

Aby przystąpić do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, należy wypełnić odpowiednią deklarację. Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

Deklaracja dla sektora publicznego

Deklaracja dla osoby fizycznej

Deklaracja dla sektora gospodarczego i NGO

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem opłacania składek członkowskich.